Pretraživanje

Savjetovalište za prehranu sutra u Labinu

Utorak, 20. Veljače 2018. - 0:00

Od kraja siječnja ove godine Savjetovalište za prehranu započelo je sa radom i u Labinu.

Uz financijsku podršku Grada Labina aktivnosti Savjetovališta u našem gradu provode se u prostorijama Higijensko epidemiološke službe (HES) unutar Ispostave IDZ–a Labin, Sv. Mikule 2. Radno vrijeme  Savjetovališta biti će dvaput mjesečno (srijedom) od 12.00 do 20.00 sati, a po potrebi i češće. Stoga, redovan rad Savjetovališta nastavlja se sutra, u srijedu 21. veljače.

Naglasak rada Savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti.

Aktivnosti Savjetovališta namijenjene su svim građanima, a posebno su usmjerene prema zadovoljenju potreba djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih,  s obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike. U rad Savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci ZZJZIŽ (magistra nutricionizma, liječnici epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitog zdravlja.

Sve usluge Savjetovališta su besplatne, nije potrebna uputnica, a Grad Labin je za tu namjenu osigurao 26.000,00 kuna u Proračunu za 2018. godinu.

Više o Savjetovalištu za prehranu na: tel. 052/529 022, 099/380 45 45

                                                                 e-mail: savjetovaliste@zzjziz.hr
                                                                              www.zzjziz.hr

 
facebook:https://www.facebook.com/SavjetovalisteZaPrehranu/(@SavjetovalisteZaPrehranu)