Pretraživanje

Sastav Gradskog vijeća

Građani i gradska uprava > Gradsko vijeće > Sastav Gradskog vijeća

Vije¦çnici-7.jpg (134 KB) Predsjednica
Eni Modrušan (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: predsjednica.vijeca@labin.hr
Vije¦çnici-11.jpg (6.72 MB) Potpredsjednik
Željko Ernečić (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: zeljko@aplika.hr
Vije¦çnici-9.jpg (7.39 MB) Potpredsjednica
Alda Miletić (IDS - HNS - HSU)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: alda.miletic@optinet.hr


Vije¦çnici-4.jpg (9.17 MB) Vijećnik
Paolo Brezac (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: paolo.brezac@gmail.com GL-1 - Copy.JPG (170 KB) Vijećnik
Neel Blaes Rocco (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: neel.rocco@gmail.com
Vije¦çnici-5.jpg (10.07 MB) Vijećnica
Renata Kiršić (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: rkirsic@gmail.comVije¦çnici-1.jpg (6.93 MB) Vijećnik
Đulijano Kos (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: kdulijano@gmail.com GL-2 - Copy.JPG (229 KB) Vijećnik
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: darkomartinovic2@gmail.com
Vije¦çnici-3.jpg (7.45 MB) Vijećnik
Ervin Mešanović (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: ervin.mesanovic1986@gmail.comVije¦çnici-8.jpg (6.84 MB) Vijećnik
Nenad Boršić  (HDZ)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: nenad.borsic@inet.hrVije¦çnici-2.jpg (7.86 MB) Vijećnik
Dean Milevoj (IDS-HNS-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: dean.milevoj@gmail.com
Vije¦çnici-10.jpg (5.90 MB) Vijećnik
Daniel Mohorović (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: mohorovicdaniel@yahoo.com
Vije¦çnici-13.jpg (6.79 MB) Vijećnica
Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel:+385 52 866 800
E-mail: tanja.pejic@hotmail.com


Vije¦çnici-6.jpg (7.60 MB) Vijećnik
Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU)
Tel:+385 52 866 800
E-mail: ivanpersic2@gmail.com
Vije¦çnici-12.jpg (9.91 MB) Vijećnica
Jasminka Radolović (KLGB nositelj: Nevina Miškulin)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: jasminka.radolovic@gmail.com


Vije¦çnici-15.jpg (8.18 MB) Vijećnica
Vesna Šćira Knapić  (IDS-HNS-HSU)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: vsknapic@gmail.com
Vije¦çnici-14.jpg (8.88 MB) Vijećnik
Silvano Vlačić  (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel: +385 52 852 700
Fax: + 385 52 852 272
E-mail: silvano.vlacic@pu.t-com.hr;