Pretraživanje

Rok za davanje amandmana na Nacrt Proračuna za 2018. godinu istječe 11. prosinca

Utorak, 05. Prosinca 2017. - 0:00

Na 6. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 4. studenog  2017. godine vijećnici su razmatrali Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Labina za 2018. godinu sa pripadajućim programima i projekcijom za 2019. i 2020. godinu.

Sastavni dio Nacrta Proračuna Grada Labina za 2018. godinu čine Nacrt prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu, Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2012. godinu, Nacrt prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu, Nacrt prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu i  Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 102.140.444,00 kn, odnosno 8,1% manje u odnosu na proračun 2017. godine, a sastoje se od: prihoda poslovanja u iznosu od  89.079.244,00 kn, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.374.900,00 kn, primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.500.000,00 kn te raspoloživog viška iz prethodne godine u iznosu od  4.186.300,00 kn

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2018. godinu planirani su u iznosu od 102.140.444,00 kn.

Ujedno je određen rok za davanje amandmana na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu i pripadajućih programa od 5. prosinca do 11. prosinca 2017. godine do 10,00 sati.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće iz članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća.

Prilozi