Pretraživanje

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina

Srijeda, 17. Lipnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 53. stavka 1.točke 5. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj: 144/12., 121/16., 98/19. i 42/20.), članka 61. stavka2.i stavka 4.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 16. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 2/12.i 3/16.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina,donijelo je Rješenje  o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina koji će se održati u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina možete pročitati OVDJE.

Prilozi