Pretraživanje

Rekonstruirani prizemni prostori Narodnog muzeja Labin

Ponedjeljak, 21. Siječnja 2013. - 9:20

U prizemlju palace Battiala-Lazzarini današnjeg Narodnog muzeja Labin nalazila se stolarija specijalizirana za izradu mrtvackih sanduka.

Stolarija je pripadala obitelji Signorelli. Nakon prestanka sa radom prostor je darovan Narodnom muzeju Labin. Preko 30 godina prostor je služio kao depo u kojemu je vecinom odlagan materijal koji je bio dio staroga stalnog postava. Tijekom 2011. godine aplicirana je prijava prema Ministarstvu kulture za obnovu prostorija, sredstva su odobrena, te se zapocelo sa radovima. U prosincu 2011. godine u cetiri radna dana ocišcene su prostorije, te se postavio temelj za rekonstrukciju zidova i nosivih greda. U listopadu 2012. sklopljen je Ugovor o izvodenju radova sa licenciranom tvrtkom LINOGRAD d.o.o. iz Labina, a radovi su završeni uoci Božica.

Kako se obnovljeni prostor velicine cca 65 m2 sastoji od dvije prostorije, odluceno je da se prva prostorija rekonstruira u stolariju koja je nekada funkcionirala, a druga prostorija ce poslužiti kao cuvaonica za amfore i kameni materijal. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 150.000 kuna.

Radovi su osigurani uz pomoc Ministarstva kulture, Grada Labina i vlastita sredstva Narodnog muzeja Labin. Komunalno poduzece " 1. maj Labin" d.o.o. sponzorirali su odvoz i deponiranje otpada.