Pretraživanje

Rekapitulacija troškova uredenja montažnog kružnog toka kod „Formule“

Petak, 25. Siječnja 2013. - 14:01

Krajem prošlog tjedna izvedeni su radovi na uredenju novog montažnog kružnog toka na križanju ulica Senari i Matije Vlacica. Izvedenim radovima znatno ce se poboljšati protocnost i sigurnost sudionika u prometu. Do sada je na te radove utrošeno ukupno 73.731,25 kuna sa PDV-om.

Kako je rijec o križanju županijske ceste i gradske ulice, u troškovima sudjeluje Županijska uprava za ceste i Grad Labin.

Na idejno prometno rješenje izradeno od AGM-a d.o.o. iz Labina ishodene su potrebne suglasnosti od Županijske uprave za ceste Pazin i Policijske uprave istarske.

Naime, na toj lokaciji je sukladno važecoj zakonskoj regulativi  za obilježavanje kružnih tokova postavljeno 37 komada prometnih znakova razlicitih dimenzija i oblika. Za tu namjenu, ukljucujuci montažu potrebnih stupova i navedenih prometnih znakova utrošeno je 49.293,75 kuna.

Preostali dio do sada utrošenih sredstava u visini od 20.062,50 kuna odnosi se na dobavu i montažu gumenih montažnih rubnjaka, te 4.375,00 kuna za izradu idejnog prometnog rješenja.

Predstoji dovršetak  radova na horizontalnoj prometnoj signalizaciji, koja je djelomicno izvedena zbog vremenskih uvjeta, a vrijednost tih radova predvida se u visini od oko 12.000,00 kuna sa PDV-om.


Prilozi