Pretraživanje

Ravnopravnost spolova

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Ravnopravnost spolova

ravnopravnost-spolova.jpg (16 KB)U Gradu Labinu djeluje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova kao radno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Labina, a sa ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, načela ravnopravnosti spolova i promicanja ljudskih prava na svim područjima djelovanja u Gradu Labinu.
Povjerenstvo se sastoji od sedam članova i to:

1. ENI MODRUŠAN, predsjednica
2. DOLORES SORIĆ, članica
3. ŠTEFANIJA ŽUMBAR PROSENJAK, članica
4. GIULIANO MILEVOJ, član
5. RASIM HALILOVIĆ, član
6. IRENA CRVAK, članica
7. MAJA HAMZIĆ, članica

Kontakt:

Adresa:  Titov trg 11, 52220 Labin

Tel:  +385 52 866 821
Fax: +385 52 852 269
E-mail:  eni.modrusan@labin.hr 

Prilozi


;