Pretraživanje

Raspisani lokalni izbori

Četvrtak, 11. Travnja 2013. - 18:08

Temeljem Zakona o lokalnim izborima (NN, broj 144/12), Vlada RH je na svojoj današnjoj sjednici donijela Odluku o raspisivanju izbora za clanove predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te Odluku o raspisivanju izbora za opcinske nacelnike, gradonacelnike i župane te njihove zamjenike. Zakonom o lokalnim izborima propisano je da se redovni izbori za clanove predstavnickih tijela te izbori za opcinskog nacelnika, gradonacelnika i župana i njihove zamjenike održavaju istodobno, trece nedjelje u svibnju svake cetvrte godine. Stoga je za dan provedbe izbora odredena nedjelja, 19. svibnja 2013. godine.

18. travnja 2013. završava mandat vijecnicima aktualnog saziva Gradskog vijeca

Stupanjem na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za clanove predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, 18. travnja 2013. prestaje mandat vijecnicima aktualnog saziva Gradskog vijeca Grada Labina slijedom cega prestaje i mogucnost obavljanja poslova iz nadležnosti predstavnickog tijela pa se u razdoblju od raspisivanja izbora za clanove predstavnickih tijela pa do konstituiranja novih predstavnickih tijela nece obavljati poslovi iz nadležnosti Gradskog vijeca Grada Labina.

Zakonom o lokalnim izborima propisano je da mandat aktualnog Gradonacelnika i njegovih zamjenika traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konacnih rezultata izbora novoga Gradonacelnika i njegovih zamjenika.