Pretraživanje

Raspisan natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Ponedjeljak, 24. Listopada 2016. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/16-01/2-349 URBROJ: 2144-01-01-16-1 od 10. listopada 2016. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 2, površine 23,00 m2, prizemlje, sagrađen na 651/1 k.o. Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina ne prehrambenih proizvoda i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima (osim frizerskog salona),

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.035,00 kuna.

NAPOMENA: U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti od 13.000,00 kuna, koju budući zakupnik može preuzeti. U protivnom, ista će biti uklonjena iz poslovnog prostora.

 

2. Poslovni prostora u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 40,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima (osim frizerskog salona, ugostiteljstva i trgovine prehrambenih proizvoda),

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.800,00 kuna.

 

3. poslovni prostor u Labinu, Paolo Sfeci 1, prizemlje, ukupne površine 40,00 m2, sagrađen na k.č. 415 k.o. Labin-Presika.

- namjena poslovnog prostora: caffe-bar i/ili kancelarija i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kuna (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.250,00 kn

- U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu Grada Labina, koja se daje na korištenje bez naknade, uz uvjet da je zakupnik održava u ispravnom stanju.

 
Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11. Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11. 
Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.


Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina ili na telefon 866-863, 099 2108546.       

 

 

 

Prilozi