Pretraživanje

Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Četvrtak, 28. Svibnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 12. stavak 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 18/09. i 8/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), Gradonačelnik Grada Labina dana 28. svibnja  2020. godine, objavljuje  Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Pokreće se postupak za dodjelu javnih priznanja Grada Labina za 2020. godinu.

Javna priznanja Grada Labina su:

1.    PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA

može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima posebno pridonio promicanju značaja i ugleda Grada, te ostvarivanju i razvoju odnosa Grada s drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

2.    NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Grad i čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od značaja za Grad.

3.    GODIŠNJA NAGRADA

dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada, a može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

4.    ZAHVALA

dodjeljuje se  domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za donacije, humanitarne ili slične aktivnosti, te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Grada.

5.    PRIZNANJE

dodjeljuje se domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu iz pojedine oblasti, za postignuće u radu, te za doprinos promidžbi Grada.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Gradskom vijeću Grada Labina ima Komisija za dodjelu priznanja Grada Labina pri Gradskom vijeću Grada Labina (u daljnjem tekstu: Komisija).    

Inicijativu o kandidatima za dodjelu javnih priznanja Komisiji za dodjelu priznanja Grada Labina mogu  dati članovi Komisije, radna tijela i vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, te udruge građana i druge pravne i fizičke osobe sa područja Grada.

 
Inicijativa o kandidatima za dodjelu javnih priznanja podnosi se Komisiji u pisanom obliku i mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno  naziv predlagatelja
  • prebivalište odnosno sjedište predlagatelja
  • ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za kandidata za dodjelu javnog priznanje
  • životopis kandidata
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže
  • pisano obrazloženje i opis značajnih dostignuća i doprinosa radi kojih se predlaže kandidata za dodjelu javnog priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Inicijativa o kandidatima za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavlja se u Grad Labin, Komisiji za dodjelu  priznanja Gradskog vijeća Grada Labina, sa naznakom "ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA", Labin, Titov trg 11, najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. 


Cjelokupni tekst Javnog poziva i Obrazac za prijavu preuzmite u prilogu.

Prilozi