Pretraživanje

Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta

Četvrtak, 28. Ožujka 2013. - 11:19

Dolaskom proljeca,  pocinju i radovi na sanaciji i uredenju nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Labina. U mjeri u kojoj su do sada vremenski uslovi dozvoljavali sanirane je cesta Presika-Kosi-Kapelica.

U tijeku su radovi na sanaciji ceste za Ripendu Breg. U planu je i saniranje cesta u naselju  Presika, te potom u naselju Kature te u Podlabinu.

Radove na sanaciji izvodi tvrtka Ceste d.o.o. Pula.