Pretraživanje

Radovi na izgradnji zapadnog portala na Gradskom groblju Labin

Petak, 02. Listopada 2015. - 6:49

U tijeku rujna zapoceli su radovi na izgradnji zapadnog  portala na Gradskom groblju Labin koji ce u svom sastavu imati vidikovac sa pogledom na starogradsku jezgru. Izvodac radova je obrt Rakos, a radovi se odnose na uredenje prilaza novom dijelu groblja formiranjem pristupnog pješackog puta te na uredenju okoliša. Vrijednost radova iznosi 280.023,50 kuna (bez PDV-a), a dovršetak istih planiran je krajem listopada.