Pretraživanje

Radni materijali

19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 26. srpnja 2023.

18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 7. lipnja 2023.


17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 5. travnja 2023.


16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 15. veljače 2023.


15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. prosinca 2022.


14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 24. studenog 2022.


13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. rujna 2022.


12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 13. srpnja 2022.


11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 1. lipnja 2022.


10. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. travnja 2022.


9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 29. ožujka 2022.


8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 31. siječnja 2022.


7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. prosinca 2021.


6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 23. studenog 2021.


5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 26. listopada 2021.


4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 21. rujna 2021.

 
3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 3. kolovoza 2021.

2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 29. lipnja 2021.


1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. lipnja 2021. godine


Arhiva mandat 2017.-2021.


;