Pretraživanje

Radionica istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo?“ u Srednjoj školi Mate Blažine Labin

Ponedjeljak, 15. Travnja 2013. - 7:06

Centar za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre pod vodstvom Maria Buletica, kustosa i Nuše Hauser, dokumentaristice od 11. travnja do 3. svibnja 2013. provodi radionicu istraživanja nematerijalne kulture "Odakle smo-Di dove siamo?".

Radionica se održava u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin (u pratnji prof. Alme Klokic) i Srednjoj školi Mate Blažine Labin (u pratnji prof. Mire Hrvatin i prof. Cede Perko), a polaznici su ucenici 3. razreda.

Sadržajni koncept Radionice istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo?“ svoju okosnicu pronalazi u istraživanju, dokumentiranju i analiziranju fenomena nematerijalne kulture koji se ogledaju o svakodnevicu, kao i u promišljanju kreativnog kompiliranja usvojenih znanja u reprezentativan izložbeni kontekst-okvir za predstavljanje rezultata, cime se otvara prostor za upoznavanje rada muzejskih djelatnika i mogucnost zajednickog rada na finalnom produktu.

Ovom radionicom Centar za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre nastoji približiti mladim clanovima lokalne zajednice misiju i osnovne zadatke CENKI-ja te ih upoznati s osnovnim nacinima i alatima koje i sami mogu koristiti u svrhu dokumentiranja njima znacajnih pojavnosti te na taj nacin aktivno pridonijeti njegovanju i razvoju lokalnih nematerijalnih kulturnih specificnosti.

Radionica istraživanja nematerijalne kulture „Odakle smo/Di dove siamo?“ predvidena je u trajanju od cetiri tjedna, nakon cega još toliko iziskuje osmišljavanje i oblikovanje izložbenog postava/predstavljanja rezultata koje slijedi na jesen.

U svojoj prvoj fazi polaznici ce se upoznati s osnovama korištenja opreme za dokumentaciju, kao i metodama dokumentiranja, što podrazumijeva upoznavanje s osnovama metoda etnografskog terenskog istraživanja te korištenje u tu svrhu dostupnih suvremenih instrumenata za bilježenje i analizu nematerijalnih pojavnosti.

Prva je faza osmišljena i na nacin da osposobi istraživace polaznike da s podacima kojima raspolažu izrade skicu/nacrt/prijedlog konacnog muzejskog postava, da osmisle dizajn kreativnim promišljanjem sadržaja, elaboracijom teme koju su odabrali.

Radionica docekuje polaznike podijeljene u pet timova, zbog lakšeg i dinamicnijeg ucenja i kreiranja cjelokupnog procesa radionice, a teme kojima ce pristupati su sljedece:

1. Javni prostor (javni prostor kao odrednica komunikacije i odnosa zajednice)
2. Simboli identiteta (suodnos simbola identiteta mjesta i pojedinca)
3. Muzika/Moda/Životni stilovi mladih (razlicitosti uvjetovane afinitetima)
4. Hrana (priprema i konzumacija hrane u svakodnevici i u pretpostavljenim prilikama)
5. Obrti/Zanimanja (obrti/zanimanja kao odraz identiteta pojedinca i/li zajednice)

Polaznicima Radionice istraživanja „Odakle smo/Di dove siamo?“ omogucuje se razvoj znanstveno-istraživackih i kreativnih vještina. Takoder, prepuštaju se definiranju prostora vlastite svakodnevice i proucavanju njezinih utjecaja. Sudjelovanjem u radu muzejskih djelatnika, kustosa, dokumentarista i istraživaca pruža se prilika (i njima, ali i struci) za novom popularizacijom, aktualizacijom i afirmacijom vrijednosti nematerijalne kulture Istre.

Radionica svoje susrete bilježi svakog cetvrtka (Pazin), odnosno petka (Labin) u tamošnjim školama, a odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Istarske županije. Praktican je dio rada zatvoren za javnost, a rezultati ce biti predstavljeni javno.