Pretraživanje

Put do stana po programu POS-a

Program poticane stanogradnje (POS) pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Ovaj program se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a sudionici projekta su i jedinice lokalne samouprave. Grad Labin je 28. listopada 2015. godine započeo s provođenjem ankete o interesu građana o namjeri kupnje stana po Programu poticane stanogradnje (POS) na području Grada Labina.

Grad Labin je prepoznao važnost i pogodnosti koje pruža izgradnja stanova u višestambenim zgradama po Programu poticane stanogradnje, a neke od pogodnosti u odnosu na tržišne uvjete su:

  • Kreditna linija POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca uz prosječnu kamatnu stopu od cca 2,9%  do 3,8%  te uz minimalne popratne troškove,
  • Rok otplate do 30 odnosno 31 godinu u slučaju korištenja godine dana počeka,
  • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana;
  • Etalonska cijena građenja ( uključuje projektiranje, građenje, nadzor s PDV-om) iznosi do 804,04 €/m2 korisne površine stana
  • Prosječna prodajna cijena stana po m2 korisne odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu ne može biti viša od etalonske cijene građenja m2 stana   uvećane za 40%,  odnosno 1.125,66 €/m2
  • Uvjet banke je ocjena platežne, odnosno kreditne sposobnosti kupca,
  • Površina stana ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva.
 
_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Savjetnica za gospodarstvo i razvoj
Patricija Terković
Tel. +385 52 866 817
email: patricija.terkovic@labin.hr


;