Pretraživanje

Prvi set mjera Grada Labina za pomoć gospodarstvu

Petak, 03. Travnja 2020. - 0:00

Gradsko vijeće Grada Labina na izvanrednoj sjednici u utorak 31. ožujka donijelo je prvi set mjera za pomoć gospodarstvu.  Odluke se odnose na poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u  Odluci Stožera civilne zaštite Istarske županije od 14.03.2020. i Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

  •  Odluka o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju

       Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Labina, odgađa se za tri mjeseca rok dospijeća plaćanja porezne obveze za mjesec ožujak 2020. godine. Posebne zahtjeve nije potrebno prilagati.

              Kontakt: Upravni odjel za proračun i financije,  e-mail: odjel-financ@labin.hr  marija.kbalasko@labin.hr tel: 052/866 831

  • Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

Za poduzetnike koji su obuhvaćeni navedenim mjerama ograničenja rada i ponašanja odgađa se plaćanje izdanih računa za komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine. Posebne zahtjeve nije potrebno prilagati.

              Kontakt: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom; e-mail: veronika.blaskovic@labin.hr, tel: 052/866-835

  • Mogućnost obročnog plaćanja komunalnog doprinosa

              Komunalni doprinos za izgradnju građevina u kojima se obavlja gospodarska djelatnost koja podrazumijeva proizvodnju neke robe ili pružanje neke usluge na zakonit način i uz određenu naknadu, može se platiti beskamatno u više rata.

              Prilaže se  zahtjev uz rješenje o komunalnom doprinosu  i pravomoćni akt temeljem kojeg je obračunat komunalni doprinos (građevinska dozvola, uporabna dozvola, rješenje o legalizaciji).

              Kontakt: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju; email: anamarija.luksic@labin.hr  tel: 052/ 866- 826, 052/ 866- 828, 052/ 866- 824

  • Odluka o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih mjera umanjit će se mjesečni iznos zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Grada Labina u iznosu 50 % (pedeset posto) i to za izdane račune od mjeseca ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja. Prilaže se zahtjev u prilogu.

Kontakt: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom; email:  alen.paliska@labin.hr, tel: 052/ 866-863

  • Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

Poduzetnici koji nisu u mogućnosti koristiti javne površine ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed provedbe navedenih mjera oslobađaju se u cijelosti od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, utvrđenog u izdanom Rješenju o porezu na korištenje javnih površina, za period od 01. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja, odnosno do ukidanja mjera zabrane i ograničenja. Prilaže se zahtjev u prilogu.

Kontakt: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom; email: alen.paliska@labin.hr, tel: 052/ 866-863

  • Odluka o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja

Povodom donesenih mjera suzbijanja negativnih gospodarskih posljedica odgađa se plaćanje naknade za izdana koncesijska odobrenja do prestanka važenja mjera ograničenja, rada i ponašanja.

Kontakt: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom; email: maja.babic@labin.hr 052/866-830

Prilozi