Pretraživanje

Prva zgrada u Labinu i Istri dobila bespovratna sredstva EU

Utorak, 19. Ožujka 2013. - 8:00

Labin stan d.o.o. u suradnji sa PBZ d.d. kandidirao je projekt zamjene fasade zgrade na adresi Prilaz  Kikova 2 , 4 , 6  i  8  za dobivanje poticaja – bespovratnih sredstava Europske unije, te je Europska komisija kandidaturu i prihvatila. Sukladno time zgradi je dodijeljen poticaj u iznosu od 8.782,00 EUR putem Europske investicijske banke, a PBZ d.d. odobrio smanjenje kamatne stope za 0,5 %.

Prilikom kandidature investitor je bio dužan dokazati da zamjena fasade osigurava uštedu energije za više od 30 % te je to ujedno i prva stambena zgrada u Labinu koja posjeduje energetski certifikat. Labin stan d.o.o. nastavlja i dalje sa istim modelom obnove fasada pa su za bespovratna sredstva EU kandidirane još dvije zgrade cija je obnova fasada u tijeku.