Pretraživanje

Prva sjednica Gradskog vijeća u 2019. godini u srijedu, 30. siječnja

Utorak, 22. Siječnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16.i 2/18.), saziva se  21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 30. siječnja 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red

1. Donošenje Odluke o prestanku mirovanja mandata vijećnici Nevini Miškulin
- Davanje Svečane prisege
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
3. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina
4. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina (Plodine)
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2019. godinu
9. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Prilozi