Pretraživanje

Protiv sam spalionice otpada u Plominu

Utorak, 03. Kolovoza 2021. - 0:00

Na aktualnom satu Gradskog vijeća Grada Labina vijećnik Mladen Bastijanić postavio je pitanje  o osobnom stavu gradonačelnika Grada Labina Valtera Glavičića vezano uz  nedavno objavljeni  natječaj HEP-a o odabiru tehnologije o korištenje bio mase i otpada u pogonu Termoelektrane Plomin te  što će po tom pitanju poduzeti.

 
„Nažalost, o ovoj javnoj nabavi saznao sam iz tiska i mogu reći da sam osobno protiv toga da se spalionica otpada desi u Plominu. Iako se TE Plomin nalazi na području druge općine, uvjeren sam da Grad  Labin kao i ostale općine Labinšćine te Županija neće dozvoliti spaljivanje otpada iz Kaštjuna u Plominu“ , odgovorio je gradonačelnik Valter Glavičić.