Pretraživanje

"Proracun u malom" za svaku labinsku obitelj

Utorak, 12. Ožujka 2013. - 12:24

Gradska uprava Grada Labina i ove je godine izdala brošuru «Proracun Grada Labina u malom» u kojoj je na slikovit, pregledan  i razumljiv nacin pomocu tablica i grafickih slika prikazan nacin priliva planiranih sredstava u Proracun Grada Labina kao i ukupnost programa i aktivnosti koje Grad Labin planira realizirati proracunskim sredstvima u 2015. godini.

Želja je gradske uprave da se gradanima omoguci jednostavniji, pregledniji i lakši uvid u prihode i rashode Grada Labina. Brošura je tiskana u cetiri tisuca primjeraka koji se od danas distribuiraju gradanima na kucne adrese.

 «Proracun Grada Labina u malom» sadrži i obrazac placenog odgovora putem kojeg gradani mogu dostaviti svoje prijedloge  i sugestije o smjernicama ulaganja i razvoja grada kako bi naš Labin zajednicki ucinili za život ugodnijim i sadržajnijim.


Prilozi