Pretraživanje

Proračun Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu na Prvom čitanju

Ponedjeljak, 16. Studenog 2015. - 14:25

U utorak, 24. studenog 2015. godine održati će se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj će se raspravljati o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Na dnevnom redu slijede nacrti prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Programa pripreme i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu nalazi se u prilogu.


Prilozi