Pretraživanje

Promoviran 3. Zbornik o Matiji Vlacicu Iliriku

Srijeda, 13. Ožujka 2013. - 11:54

U labinskom Malom kazalištu sinoc je promoviran Zbornik radova sa 3. medunarodnog znanstvenog skupa o Matiji Vlacicu Iliriku koji je održan u Labinu od 22. do 24. travnja 2010. godine.

Promociji je bio nazocan akademik Josip Bratulic, sudionik Znanstvenog skupa, te dr. Lucijan Mohorovic, prof. Olja Viškovic i prof. Tullio Vorano, takoder sudionici Znanstvenog skupa dok su na video linku uz tehnicku potporu Sedmice d.o.o. iz Labina bili urednici Zbornika dr. Luka Ilic u Mainzu (Njemacka) te dr. Marina Miladinov u Zagrebu.

Prilozi u Zborniku organizirani su s obzirom na srodnost tema, a ne u skladu s programom simpozija, naglasila je dr. Miladinov te dodala kako slijed tematskih blokova, kao i format i graficko rješenja, odgovaraju koliko je to moguce prošlom Zborniku radi lakšeg snalaženja. Iz istih prakticnih razloga Zbornik je opremljen popisom kratica te kazalom osobnih imena i mjesta.

Na samom pocetku Zbornika nalazi se teološko-filozofski blok, koji gotovo bešavno prelazi u teološko-povijesni, nakon cega slijede prilozi o Vlacicu u njemackom i slavenskom kontekstu njegova doma. Dva priloga na samom kraju Zbornika ticu se modernih istraživanja te mogu poslužiti i kao svojevrstan vodic potencijalnim istraživacima našeg istarskog teologa.

Treci medunarodni znanstveni skup u Labinu svojom je kvalitetom izlaganja i priloga ovom Zborniku sasvim sigurno zapoceo novu fazu u medunarodnoj suradnji “flacijanskih” znanstvenika i strucnjaka za razdoblje reformacije. Radi navedenog može se zakljuciti da su ocekivanja i nadanja izražena u predgovoru Zbornika objavljenog 2008. godine velikim dijelom ostvarena te možemo ocekivati nastavak tog plodonosnog razvoja u organizaciji iduceg labinskog skupa.

Sadržaj Zbornik radova s Treceg medunarodnog znanstvenog skupa “Matija Vlacic Ilirik” Labin, 22.-24. travnja 2010.:

Predgovor Marina Miladinov

Popis kratica

Ivan Kordic Vlaciceva teološka antropologija

Jure Zovko Aktualnost Vlaciceve teorije interpretacije

Zoltán Rokay Die Methoden in der Clavis von Flacius

Robert Kolb Matthias Flacius’ Glossa Compendiaria: The Wittenberg Way of Exegesis in Its Second Generation

Hans Peter Großhans Flacius und das Wort Gottes. Die Auseinandersetzung mit Kaspar Schwenckfeld

Robert J. Christman “Wir sindt nichts den eytel sunde”: The Impact of Flacius’ Theology of Original Sin on the German Territory of Mansfeld

Douglas Grandon Flacius and the Fathers: Cross-examining Justin and Iraeneus

Phillip Haberkern Flacius’ Human Face of Doctrine: Sacred History Between Prosopography and Dogmatics

Francesca Tasca Dirani “Sicut et hoc tempore accidisse vidimus”. Il profilo biblico di Valdo di Lione nel Catalogus testium veritatis di Mattia Flacio Illirico

Vera von der Osten-Sacken Die kleine Herde der 7000 - Die aufrechten Bekenner in M. Flacius’ Illyricus konzeptionellen Beiträgen zur Neuformulierung der Kirchengeschichtsschreibung aus protestantischer Sicht

Henning P. Jürgens Der Konflikt zwischen Matthias Flacius und Philipp Melanchthon in der Sicht des Johannes Cochläus: Die Schrift De Excvsatione Philippi Melanthonis, Adversvs clamores Flacij Illyrici

Oliver K. Olson Flacius Debates The Fulda Jesuits

Harald Bollbuck Die Magdeburger Zenturien – Entstehung und Arbeitstechnik eines kirchenhistorischen Unternehmens

Dainora Pociute Matthias Flacius and the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania

Luka Ilic “Der heilige Mann und thewre held”: Flacius’ View of Luther

Tullio Vorano Labin Vlaciceva doba u spisima notara Bartolomea Gervasija

Lucijan Mohorovic Matija Vlacic Ilirik Mladi: profesor philosophiae & logicae Aristotelis i profesor prakticne medicine

Fanika Krajnc Vrecko Flacianer Mathias Klombner zwischen Kroaten und Slowenen des 16. Jahrhunderts

Josip Bratulic Uloga kranjskih staleaa u promicanju protestantizma u Sloveniji i Hrvatskoj

Olja Viškovic Labinski znanstveni skup o Vlacicu 1970. godine

Tamara Runjak i Alojz Jembrih Flaciana u knjižnici HAZU

Kazalo osobnih imena i mjesta

Nakladnik Zbornika je Grad Labin, urednica Mirana Miladinovic uz suradnju Luke Ilica. Dizajn potpisuju Mario Anicic i Jele Dominis, a Zbornik je tiskan u nakladi od 500 primjeraka.