Pretraživanje

Projekt RECOLOR


RECOLOR_rgb.jpg (235 KB)                                                                                             http://www.italy-croatia.eu/
Akronim:


RECOLOR

Naziv projekta:

Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic (Oživljavanje i unaprjeđenje umjetničkih djela i krajolika na Jadranu)

Prioritetna os:

Prioritetna os 3 – Okoliš i kulturna baština

Trajanje projekta:

01.01.2019. – 30.06.2021.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 2.093.392,00 €

Proračun za Grad Labin: 208.000,00 €

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 176.800,00 €

Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj:

85 %

Program:

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Opis projekta:

Opći cilj projekta RECOLOR je povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji, koji često nisu u potpunosti iskorišteni i koji nisu još uključeni u tradicionalnim turističkim krugovima. Zahvaljujući svojoj metodologiji, polazeći od analize figurativnih umjetnina i promocije turističkih itinerera na njima, RECOLOR je inovativan u svojoj sposobnosti da se istodobno bavi i prirodnom i kulturnom baštinom. Projekt će promovirati relevantne i manje poznate umjetničke radove, stvarajući specifične itinerere za posjetu postojećih krajolika koji su prikazani, razvijajući nove turističke ponude i promovirajući sezonsku prilagodbu turističkog toka. Na taj način RECOLOR projekt namjerava pridonijeti raznolikosti turističkih proizvoda i usluga, a također poboljšati kvalitetu turističke ponude u okviru opće vizije održivog i odgovornog turizma. Glavni skup aktivnosti usmjerit će se na dionike u turizmu s ciljem povećanja postojećih vještina, kao i razvoj novih kapaciteta i znanja.

Područja projektnih partnera nalaze se u regijama karakterističnim za masovne turističke tokove i moraju se suočiti s tipičnim problemima uspješnih odredišta na moru: kritičan broj posjetitelja tijekom ljetne sezone, ograničeni protok tokom ostatka godine, neravnomjerna popunjenost smještaja i neuravnotežena raspodjela između bliskih područja. Sva ta pitanja bit će riješena stvaranjem stabilne infrastrukture, usvajanjem profesionalnih kriterija za definiranje i provedbu novih planova upravljanja manje poznate prirodne i kulturne baštine.

RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih, partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke.

Partnerstvo:

REGIJA EMILIA-ROMAGNA (nositelj) (IT)
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU (HR)
OPĆINA CAMPOBASSO (IT)
OPĆINA CIVIDALE DEL FRIULI (IT)
RAZVOJNI KONZORCIJ MONTEFELTRO (IT)
SVEUČILIŠTE U BOLOGNI (IT)
GRAD LABIN (HR)
GRAD ZADAR (HR)

Kontakti:

Alek Dragojević, dipl.oec
Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i eu projekte
T     +385 (0)52 866-822
@     alek.dragojevic@labin.hr

Ana Černjul, dipl.oec
Viša stručna suradnica za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T     +385 (0)52 866-817
@    ana.cernjul@labin.hr

Prilozi


;