Pretraživanje

Projekt HOMER

Projekt HOMER "Usklađivanje obrazovnih mogućnosti sa zahtjevima tržišne ekonomije"

Krapinsko-zagorska županija, Ekonomski institut iz Maribora te partneri Zagorska razvojna agencija (ZARA) i grad Labin kroz program INTERREG III A, susjedski odnos Slovenija – Mađarska – Hrvatska zajednički su proveli projekt – „Usklađivanje obrazovnih mogućnosti sa zahtjevima tržišne ekonomije“ - skraćeno – HOMER (Harmonizing Learning Opportunities with Market Economy Requirements).

Glavni ciljevi projekta: razvoj sistematičnijeg i potpunijeg pristupa poboljšanju položaja mladih na tržištu rada u Hrvatskoj i Sloveniji, smanjenje stope nezaposlenosti, povezivanje korisnika na tržištu rada, podizanje razine poduzetničke kulture, uvođenje obuke u poduzećima, razvoj obrazovnih programa te programa za pomoć mladima pri razvijanju natjecanja na tržištu rada. 

Ciljne skupine projekta: mladi (učenici srednjih škola, studenti, nezaposleni koji traže prvi posao) i poduzeća koja žele razviti svoje mlade kadrove, kao i partneri koji sudjeluju u projektu, koji će tim putem obogatiti i unaprijediti svoje aktivnosti. 

Aktivnosti:

Analize trenutnih mehanizama i mjera za zapošljavanje mladih
Ispitivanje svijesti poduzeća vezano za zapošljavanje mladih osoba
Ispitivanje integriranja poduzetništva i poduzetničkog razmišljanja u formalnom obrazovanju (od vrtića do fakulteta)
Uspostava „karijernih kutaka“ u obrazovnim institucijama gdje će biti organizirano stručno savjetovanje
Treniranje mentora za razvoj ljudskih potencijala u poduzećima
Razvoj i provedba karijernih programa koji će ojačati društvene vještine
Razvoj i pilot-testiranje e-learning programa „Virtualne škole poduzetništva“
Uspostava „Virtualnih poduzeća“ u srednjim školama
Projektna rješenja u poduzećima
Dan karijera 
 
Očekivani rezultati projekta: uspostavljanje ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada, usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu, jačanje partnerstva između obrazovnih ustanova i poslovnog sektora što bi za rezultat trebalo imati povećanu zaposlenost mladih te bolju politiku zapošljavanja i razvoja zaposlenika u poduzećima. 

Projekt je ciljao ojačati prekogranične veze u području obrazovanja, gospodarstva i tržišta rada i omogućiti razmjenu primjera dobre prakse između Slovenije i Hrvatske. Također, svrha mu je bila ojačati svijest poslovnih subjekata o važnosti ulaganja u mlade kadrove, kao i motivirati mlade da razvijaju svoje vještine i povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada. U sklopu toga, radilo se na stvaranju uvjeta za kvalitetnu i dugotrajnu interakciju između mladih ljudi i poduzeća.


;