Pretraživanje

Projekt BEGIN

Innovation cartellini BEGIN.jpg (126 KB)
                                                        http://www.adrioninterreg.eu/
           https://www.facebook.com/Adrion-Interreg-Project-Begin-333907660438029

Akronim:

BEGIN

Naziv projekta:

Boost Environmental Guadianship for Inclusion (Poticanje zaštite okoliša za inkluziju)

Prioritetna os:

1) Inovativna i pametna regija

Trajanje projekta:

1.1.2018. – 30.6.2019. (18 mjeseci)

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost: 1.150.200,00 €

Proračun za Grad Labin: 73.475,00 €

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 62.453,75 €

Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj:

85%

Program:

Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transtanional 2014-2020

Opis projekta:

Projekt BEGIN će definirati modele za stvaranje i upravljanje socijalnim start-upovima s ciljem uključivanja osoba u nepovoljnom položaju. Marginalizirane skupine - npr. nezaposlene osobe, žene, mladi, imigranti, osobe s invaliditetom, bivši zatvorenici, bivši ovisnici o drogama - čine značajan postotak u svakoj od partnerskih zemalja. Inovativna značajka i glavni cilj projekta je razvoj alata za poticanje stvaranja i razvoja društvenih start-upova aktivnih u očuvanju i zaštiti okoliša, a koji će doprinijeti društvenom radu i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju, te pozitivno utjecati na građane, ali i na turiste. Projekt će prenijeti know-how iz inovativnih i iskusnijih regija na one koje zaostaju u kreiranju inovativnog modela, a koji se može prenijeti i u druge regije koje nisu uključene u projekt. Glavni zajednički izazov odnosi se na zaštitu okoliša, kao i za promicanje razvoja turizma. Taj izazov suočava se zajedničkom analizom teritorijalnih okvira kako bi se identificirale radne aktivnosti na temelju modela društvenog pokretanja i poslovnih modela koji uključuju specifične marginalizirane skupine. Neprofitne organizacije i organizacije iz trećeg sektora učinkovito su sredstvo za zaštitu okoliša, ali nisu vrlo razvijene i strukturirane u zemljama projekta, osim Italije. Stoga će projekt kapitalizirati rezultate istraživanja provedenih u Italiji pružanjem specifičnih znanja. Izravni korisnici rezultata odnosno outputa projekta biti će voditelji društvenih start-upova. Neizravni korisnici će biti potencijalni socijalni korisnici, osobe s nepovoljnim položajem zaposlenja, zaposlenici društvenih poduzeća, centri za istraživanje i inovacije, centri za obuku i agencije za zapošljavanje, kao i pravna i relevantna javna tijela u svakoj od zemalja partnera.

Očekivani rezultati:

1)  Stvaranje MEĐUNARODNE MREŽE FACILITATORA.

2) TRANSNACIONALNA STRATEGIJA ZA PODRŠKU DRUŠTVENIM START-UPOVIMA, koja će se temeljiti na 10 lokalno-regionalnih strategija koje će se realizirati u projektnim regijama.

3) Ostvarenje dodatnih ciljeva projekta kao što su razrada poslovnih modela za upravljanje i stvaranje DRUŠTVENIH START-UPOVA, kao i POSTUPCI UČENJA za širenje poslovnih modela.

Partnerstvo:

Nositelj projekta: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica (SLOVENIJA)

Partneri: Consorzio Emmanuel Societa Cooperativa Sociale Onlus (ITALIJA), Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane (ITALIJA), Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina (ITALIJA), Grad Labin (HRVATSKA), Općina Shkoder (ALBANIJA), Općina Herceg Novi (CRNA GORA), Grad Čačak (SRBIJA), Općina Gradiška (BIH), Europski institut za lokalni razvoj (GRČKA),

Kontakt:

Robert Mohorović, mag.oec
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte
T     +385 (0)52 866-817
@     robert.mohorovic@labin.hr


;