Pretraživanje

Programi za 2018.

Programi Proračuna Grada Labina za 2018. godinu donose se u sklopu Proračuna Grada Labina za 2018. godinu na Gradskom vijeću Grada Labina većinom glasova svih vijećnika i objavljuju se u "Službenim novinama Grada Labina“.

Prilozi


;