Pretraživanje

Produžen rok za prijave na natjecaj za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302

Ponedjeljak, 27. Kolovoza 2012. - 13:22

Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.

Predmet javnog natjecaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoc, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br.: 72/12, 93/12).

Pravo sudjelovanja na javnom natjecaju imaju fizicke i pravne osobe (iskljucujuci udruge), u rangu mikro poduzetnika, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu II. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (podrucne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

Prijava se dostavlja zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) preporucenom poštom na adresu: Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natjecaj za IPARD, Mjera 302«.

Obrazac za podnošenje prijave nalazi se na web-stranici Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr . Obrazac se popunjava u elektronickom obliku, a u slucaju da se popunjava rucno mora biti ispunjen pregledno i citljivo, jer se u protivnom nece razmatrati.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici

Rok za podnošenje prijava produžuje se do 31. prosinca 2012. 

Javni natjecaj u cijelosti nalazi se u privitku.  


Prilozi