Pretraživanje

Pripreme Grada Labina za strukturne fondove EU

Ponedjeljak, 11. Listopada 2010. - 11:34

Kako bi se Istarska županija što kvalitetnije pripremila za skorašnje korištenje europskih strukturnih fondova putem kojih ce Hrvatska nakon ulaska u EU na raspolaganju imati 1,1 milijardu eura, u tijeku je edukacija 36 europrojektanata iz Istre  u sklopu projekta „Priprema Istre za Strukturne fondove“ na temu Instrument pretpristupne pomoci IPA. U ime Grada Labina edukaciju za europrojektanta polazi Dragana Jakovcic, djelatnica Grada Labina .Tijekom petomjesecne edukacije o EU programima, Strukturnim fondovima, te upravljanju projektnim ciklusom polaznici edukacije steci ce prakticno i aktivno znanje o metodologiji kandidiranja projekata na programe EU.

Grad Labin se pocetkom 2010. godine ukljucio u projekt SPINE u suradnji sa nositeljem projekta Unioncamere-Eurosportello Veneto i partnerima opcinom Savskim Vencom iz Beograda, opcinom Cappella Maggiore, Unioncamere-Eurosportello Veneto, EGE UniversityScience and Technology Centre Izmir, Cultural Front, Cherkasy Chamber of Commerce- Ukrajina, Vladimir State University- Rusija, financiran iz programa CIUDAD. Cilj projekta je obnova zgrada u starogradskoj jezgri po modelu energetske efikasnosti.

Pocetkom mjeseca rujna u okviru programa Europa za gradane, Mjera 1. 2. Mreža bratimljenih gradova kandidiran je projekt Bratimljenih gradova-Labin, Idrija, Schio, Baja i Rijeka, ciji je nositelj Grad Labin. Uz gradove Idriju, Schio, Baja i Rijeka, partner na projektu je i Udruga Medioteka iz Zagreba. 

Drugi projekt kandidiran takoder u mjesecu rujnu ove godine je Architecture of Totalitarian Regimes of the XX° Century In Urban Management- ATRIUM,  iz programa South-East Europe Transnacionalni program suradnje.  Nositelj  projekta je Comune di Forli, a partneri uz Grad Labin , Opcina Velenje, Opcina Vati (Budimpešta), Fakultet arhitekture iz Ljubljane i Tehnicki fakultet –Gyor.

Sa Istarskom razvojnom agencijom (IDA) kao vodecim partnerom i nositeljem programa kandidiran je projekt Mladi na tržištu rada. – Youth Network Organising Trainings. Suradnici na projektu su ZUM  (Udruga za poticanje zapošljavanja i strucno usavršavanje mladih), Mreža mladih Hrvatske, HZZ Podrucna služba Pula, Grad Labin i Grad Rovinj.  Projekt se odvija u okviru operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. - Instrument pretpristupne pomoci (IPA).

U toku evaluacije je i projekt Promicanje socijalne inkluzije osoba s intelektualnom teškocama ukljucivanjem na tržište rada , ciji je nositelj Centar za inkluziju i podršku u zajednici a partneri Grad Labin, Istarska  županija, Obrtnicka komora Istarske županije te Udruga za pomoc osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije. I ovaj se projekt  odvija u okviru operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. - Instrument pretpristupne pomoci (IPA). Cilj projekta je djelovanje na rješavanje problema otežanog pristupa tržištu rada osoba s intelektualnim teškocama u lokalnoj zajednici informiranjem i motivacijom ciljanih skupina.

Povezane vijesti:

Objavljen natjecaj u sklopu pretpristupne pomoci IPA 2009 EU Info Civilno društvo

Poziv na podnošenje prijava na program Eurostars

Informacija o otvorenim poticajima za poduzetnike i obrtnike

Predstavljen program mikrokreditiranja poduzetnika

Projekti poticanja malog i srednjeg poduzetništva

Poziv na predstavljanje projekta "Mikrokrediti za malo poduzetništvo"

Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“

Nacionalni plan zapošljavanja – mjere aktivne politike u zapošljavanju

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3

Tecaj za poduzetnike