Pretraživanje

Priopcenje Ministarstva poljoprivrede o mjerama koje poduzima Ministarstvo radi sprjecavanja težih poremecaja u vodoopskrbi i drugim oblicima korištenja voda u Istarskoj županiji

Utorak, 14. Kolovoza 2012. - 7:20

Na cijelom podrucju Republike Hrvatske vec drugu godinu zaredom hidrološka situacija je vrlo loša što je rezultiralo dugotrajnom sušom, koja je prouzrokovala probleme sa posljedicama koje su najizraženije u podrucju javne vodoopskrbe i dugim oblicima korištenja voda (napajanje stoke, korištenje voda za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi i druge tehnološke i slicne potrebe kada nije neophodna voda iz javnog vodoopskrbnog sustava). Prema dostupnim statistickim podacima posljednjih 50 godina nije zabilježen manji pad oborina, a mjere redukcije vode provedene su posljednji put 1986. godine. Dugotrajni izostanak oborina doveo je do situacije koja se nije mogla sprijeciti jer su zalihe vode u podzemlju, akumulacijama i površinskim vodotocima pale na minimum pa se mogu samo poduzimati interventne mjere koje ce ublažiti odnosno suzbiti posljedice nepovoljnih hidroloških prilika (suše). Dugorocna prognoza nije obecavajuca tako da se ne ocekuje brzo poboljšanje stanja.

 
Ministarstvo poljoprivrede nadležno za vode poduzima kontinuirane i interventne mjere u cilju sprjecavanja daljnjeg pogoršanja stanja i suzbijanja posljedica ove elementarne nepogode koja je zahvatila gotovo cijelo podrucje Republike Hrvatske. Samo je krajnji jug zemlje donekle pošteden vecih problema u javnoj vodoopskrbi.
 
Ovo Ministarstvo suraduje s Hrvatskim vodama, pogodenim županijama, gradovima i opcinama te vodno komunalnim društvima, s kojima je u stalnom kontaktu, te su do sada poduzete slijedece mjere:

1. Kontinuirano je ulagano i dalje se ulaže u razvoj sustava javne vodoopskrbe poglavito u vecim gradovima, opcinama i naseljima gdje je gotovo u svim županijama omoguceno prikljucenje stanovništva i gospodarskih subjekata na te sustave u postotku od 80-100 %. Samo u ovoj godini u razvoj novih sustava javne vodoopskrbe uloženo je cca 400 mil. kuna, a iznos ce biti i viši, po realizaciji dodatnih kreditnih linija koje su u tijeku. Radi ublažavanja poremecaja u vodoopskrbi, narocito u Istarskoj, Zadarskoj, Licko-senjskoj, Viroviticko-podravskoj, Brodsko-posavskoj i u drugim županijama u istocnom podrucju Hrvatske te na otocima, interventno je uloženo cca 220 mil kuna u hitno poboljšanje stanja pojedinih vodovoda s posebnim naglaskom na sprjecavanje posljedica na turisticku sezonu;

 

2. S obzirom na nastalu situaciju, koja je u ovom trenutku najlošija u Istarskoj županiji, župan Istarske županije u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede, donio je 23. srpnja 2012 godine Odluku o ogranicenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom podrucju u Istarskoj županiji i uveo redukciju vode I stupnja na temelju koje se zabranjuje svako korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava koje nije nužno i nije za potrebe osiguranja vode za pice stanovništva, turista i nužnih potreba gospodarstva (zabranjuje se zalijevanje javnih i privatnih površina, pranje vozila i poslovnih gradevina, navodnjavanje poljoprivrednih površina i sl.). Po potrebi ce se uvesti i dodatne mjere odnosno redukcije vode II i III stupnja koje se odnose na daljnje ogranicenje korištenja voda iz javnog vodovoda. Prema informacijama dobivenih iz Istarske županije ova mjera rezultirala je smanjenjem potrošnje vode iz sustava javne vodoopskrbe prosjecno na nivou Županije za 15%;

 

3. U Istarskoj županiji hitno su ukljuceni svi drugi raspoloživi izvori vode kao što su vodotoci, rezervna izvorišta vode za pice koja se trenutno ne koriste za potrebe javne vodoopskrbe, mala i velika izvorišta izvan sustava javne vodoopskrbe, javni zdenci, cisterne i druge bušotine kako bi se nadomjestile kolicine cije je korištenje zabranjeno iz javnog vodovoda. Ta izvorišta služit ce za tehnološke potrebe stanovništva i gospodarstva (napajanje stoke, neophodno pranje i zalijevanje, tehnološki procesi i drugo). Stoga je ministar poljoprivrede 10. kolovoza 2012. godine donio Odluku o redu prvenstva korištenja voda u Istarskoj županiji iz tijela površinskih i podzemnih voda za vrijeme trajanja težih poremecaja u vodoopskrbi. Ta Odluka ce omoguciti legalno interventno korištenje dodatnih izvora vode na podrucju Istarske županije;

 

4. Elementarnu nepogodu-sušu proglasile su Osjecko – baranjska, Vukovarsko – srijemska, Viroviticko-podravska i Istarska županija (ocekuje se da ce Brodsko – posavska županija danas proglasiti elementarnu nepogodu), a stanje se, zbog nastavka sušnog razdoblja, pogoršava i u drugim županijama, kao i u pojedinim manjim mjestima koje nemaju izgraden sustav javne vodoopskrbe. U tim mjestima se organizira dovoz vode za pice cisternama ili  brodovima vodonoscima na otocima.

Ovo Ministarstvo prati razvoj situacije i u dogovoru s pogodenim županijama, gradovima i opcinama ce, po modelu za Istarsku županiju, poduzimati mjere koje ce pomoci u suzbijanju posljedica ove elementarne nepogode.
 


Prilozi