Pretraživanje

Primanje gradana u Mjesnom odboru Kature

Petak, 04. Siječnja 2013. - 13:17

Vijece Mjesnog odbora Kature poziva sve gradane sa svog podrucja da se sa svojim pitanjima, sugestijama i prijedlozima obrate izravno Vijecu Mjesnog odbora Kature u utorak  8. sijecnja 2013. godine od 18 sati do 20 sati u prostorijama Kluba umirovljenika na Katurama. Takoder, svi zainteresirani gradani imati ce prilike upoznati se s planovima za realizaciju kapitalnih i drugih projektata koji su u pripremi za podrucje Mjesnog odbora Katura u narednom razdoblju.