Pretraživanje

Prijedlog Kulturne strategije Grada Labina na javnom uvidu do 28. ožujka

Srijeda, 20. Ožujka 2013. - 12:27

Gradonacelnik Grada Labina na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 09/09. i 09/10. – lektoriran tekst), razmatrajuci Nacrt Kulturne strategije Grada Labina 2014-2019. godine,  20. ožujka 2013. godine, donio je Zakljucak kojim utvrduje Prijedlog Kulturne strategije Grada Labina 2014-2019. godine te isti upucuje na  javni uvid.

Prijedlog Kulturne strategije izložit ce se na javni uvid u trajanju od 8 dana, od danas, 20. ožujka 2013. godine do cetvrtka, 28. ožujka 2013. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Titov trg 11 ( I kat / soba 12)  svakog radnog dana od 8 - 11 sati i na www.labin.hr.

Javno predstavljanje radi obrazloženja Prijedloga Kulturne strategije održat ce se za sve zainteresirane u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. godine s pocetkom u 17,00 sati u Velikoj vijecnici Grada Labina.

Nositelj izrade – Upravni odjel za društvene djelatnosti obavijest o održavanju javnog predstavljanja Prijedloga Kulturne strategije objaviti ce na web-stranici Grada Labina www.labin.hr te na Radio Labinu.

Ocitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Kulturne strategije mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javnog uvida  do zakljucno 28. ožujka 2013. godine. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Kulturne strategije mogu se, do dana zakljucenja javnog uvida podnositi :upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Labina i e-mailom na adresu: javnost@labin.hr.


Prilozi