Pretraživanje

Prezentacija mjera potpora malom gospodarstvu

Četvrtak, 31. Siječnja 2013. - 13:48

Sinoc je u prostorijama Grada Labina održana prezentacija Mjera potpora malom gospodarstvu. Prezentaciju je održao zamjenik gradonacelnika Grada Labina Zoran Rajkovic. Prezentaciji je prisustvovao Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika te Savjetnici za gospodarstvo i razvoj te energetsku ucinkovitost.

Na prezentaciji poduzetnici i obrtnici detaljno su upoznati sa bespovratnim potporama za ciju su realizaciju planirana sredstva u Proracunu Grada Labina, Programu poticanja razvoja malog gospodarstva u ukupnom iznosu od 410.000,00 kuna. Bilo je govora o nacinu na koji se može ostvariti potpora, potrebnoj dokumentaciji, nacinu odobravanja potpore te info tocci na kojoj se mogu dobiti sve potrebne informacije o bespovratnim potporama Grada Labina. Nakon prezentacije otvorena je interaktivna rasprava prisutnih poduzetnika i obrtnika sa predstavnicima grada.

Raspravljalo se o važnosti i ucinkovitosti predocenih mjera potpore te o stvarnim potrebama i interesima obrtnika i poduzetnika danas te posebno nakon ulaska u EU.


Prilozi