Pretraživanje

Prezentacija druge faze istraživackog projekta Identitetski sustav (brend) grada Labina

Srijeda, 30. Siječnja 2013. - 13:18

Sinoc je u prostorijama Grada Labina održana prezentacija druge faze istraživackog projekta Identitetski sustav (brend) grada Labina koji je na temu istraživanja interne i eksterne javnosti grada te kreativnih potencijala zajednice proveden od  lipnja do studenog 2012. Rezultate istraživanja predstavio je dr.sc. Feda Vukic, autor i voditelj istraživackog tima.

Ova studija predstavlja nastanak istraživanja u projektu Identitetski sustav (brend) grada Labina, a nakon što je prvom studijom iz 2010. napravljena temeljna skica stanja identiteta i percepcije vrijednosti zajednice od strane kljucnih dionika grada. Ovom studijom istražilo se mišljenje interne javnosti (gradana) o elementima identiteta kao i mišljenja eksterne javnosti o tim istim elementima. Time se htjelo postici usporedbu samopercepcije s percepcijom izvana. Uz to studija dodatno dokumentira vizualna razmišljanja gradana i stranaca o pojmu „Labin“, što je poslužilo kao poseban element za interpretaciju stanja identiteta grada.

Za ovaj dio istraživackog projekta iskorištena je metoda istraživanja javnog mnijenja zatvorenim upitnikom prema slucajnom uzorku, s jednim otvorenim pitanjem, kombinirana s vizualnim anketiranjem stavova gradana. Kvantifikacije stavova povezane su s istaknutim kreativnim idejama gradana, kako bi se brojcane cinjenice nadopunile s vizualnim semantickim strukturama. To iz razloga da bi se dobila cim cjelovitija slika o identitetu grada i njegovim temeljnim vrijednostima. Istraživanje interne javnosti provedeno je u razdoblju svibanj – lipanj 2012. na uzorku od 173 ispitanika. Istraživanje eksterne javnosti provedeno je tijekom srpnja i kolovoza 2012. na slucajnom uzorku od 87 ispitanika.

Iz rezultata istraživanja interne javnosti (gradani) i usporedbom s rezultatima istraživanja eksterne javnosti (gosti, turisti) proizlaze sljedece kljucne spoznaje:

  • ispitanici dominantno percipiraju kulturnu povijest kao važnu, kako povijesnu baštinu tako i pojedine kulturno-umjetnicke inicijative koje se dogadaju u suvremenosti
  • stari grad je najjace percipiran kao važan element identiteta
  • oko projekta „podzemni grad“ postoji podvojeno mišljenje, jednak je broj onih koji ga smatraju važnim i onih koji to nisu u stanju procijeniti
  • što se tice poljoprivrede, ribarstva i gospodarstva dosta je odgovora koji isticu nemogucnost procjene uz istovremeno isticanje važnosti, dok je trgovina nedvojbeno istaknuta kao važna
  • obrazovanje se u najvecem broju odgovora istice kao važno
  • narodna kultura i govor su istaknuti kao važni, kao i gastronomska ponuda, u vrlo visokom postotku odgovora
  • turizam i sve aktivnosti vezane uz turizam u postotku su najviše percipirane kao važne
  • simboli/personifikacije zajednice: po rangiranju, od najznacajnijeg do najmanje znacajnog: Labinska republika, Matija Vlacic Ilirik, Giuseppina Martinuzzi, Sentona
  • unutar elemenata moderne kulturno-povijesne baštine Labinska republika je nedvojbeno percipirana kao najznacajnija

Medutim, analiza eksterne javnosti pokazuje da se vrlo malo tog identitetskog profila vidi iz perspektive gostiju, dakle u turizmu koji cini dominantan dio gospodarskog profila grada Labina. Vecina gostiju još uvijek dolazi zbog odmora, sunca i mora, a istovremeno znaju vrlo malo ili ništa o kulturnoj ponudi ili povijesti. Kao i vecina gostiju koja dolazi u hrvatsku tako i turisti u Labinu (Rapcu) uglavnom ravnaju prema kriteriju cijene. Ipak rado ce sudjelovati u spontanom ili organiziranom upoznavanju s kulturno-povijesnom baštinom. Znacaj starog grada je tu neprijeporan, kao krajobraznog simbola i kao sadržaja koji dopunjava uobicajenu turisticku ponudu. Istovremeno, kulturna baština moderne industrijske epohe (rudnici, Labinska republika) još uvijek imaju nisku razinu „vidljivosti“ kod turista, dok su vrlo važni internoj javnosti (gradanima).

Povezane vijesti:

Održano predavanje dr. Fede Vukica na temu „Brend i identitet zajednice“

Što je to identitetski sustav (brend) grada?

Predstavljeni rezultati uvodnog istraživanja identiteta grada Labina

Interaktivna izložba dizajna i emocija u kojoj su autori... i svi posjetitelji !