Pretraživanje

PRETHODNA SAVJETOVANJA U 2019. GODINI

DOM ZA STARIJE OSOBE

SANACIJA KOLNIKA DIJELA NC 16 (DIONICA ULICA SLOBODE - GORNJI RABAC)


PRODUŽENJE ULICE SLOBODE U LABINU (NERAZVRSTANA CESTA NC 24)

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA SPOJU JADRANSKE I PLOMINSKE ULICE U RAPCU SA ODVODNJOM OBORINSKIH VODA

STATIČKA SANACIJA RUDARSKOG TORNJA – ŠOHTA U OKVIRU RUDARSKOG KOMPLEKSA NA PIJACALU U LABINU


IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I POTPORNOG ZIDA U RAPCU


;