Pretraživanje

Preminula Labinjanka Ema Derossi Bjelajac koja je sredinom osamdesetih godina obnašala dužnost predsjednice SR Hrvatske

Četvrtak, 25. Lipnja 2020. - 0:00

U subotu, 20. lipnja 2020. Godine u Zagrebu u 95-toj godini života preminula je  istaknuta  istarska i labinska političarka Ema Derossi-Bjelajac.

Ema Derossi Bjelajac rođena je u Štrmcu 3. svibnja  1926. godine, a osnovnu školu pohađala je u Nedešćini, a potom je školovanje nastavila u Labinu.

Učesnica je narodnooslobodilačke borbe te je društveno i politički vrlo aktivna te na brojnim dužnostima u bivšoj  SFR Jugoslaviji i SR Hrvatskoj.

Bila je prva žena koja je obavljala dužnost predsjednice Predsjedništva SR Hrvatske i to od 20. studenog 1985. do 10. svibnja 1986. godine, kada odlazi u mirovinu.

Završila  je Višu političku školu »Đuro Đaković« 1951. u Beogradu i Visoku upravnu školu (VUŠ) 1959. u Zagrebu, gdje je na Pravnom fakultetu magistrirala upravno-političkom temom 1965. Kao pripadnica partizanskog pokreta bila je od 1943. član KK SKOJ i NOO labinskog kotara te surađivala u pulskom Okružnom propagandnom odjelu. Nakon rata radila je u  OK KPH za Istru i bila članica pulskoga GK KPH (1946–48) i Biroa ObK KPH za Rijeku (1948–53). Od  1953 do 1959. godine bila je glavna urednica Glasa Istre a potom i direktorica izdavačke kuće »Otokar Keršovani«.

Na zagrebačkoj VUŠ bila je izabrana za asistenticu (1959) i docenticu (1966), a na Pravnom fakultetu predavala je na katedri nauka o upravi (1968–74). Bila članica CK SKJ (1964–69) i IK CK SKH (1969–74), predsjednica Sveučilišne organizacije SK Zagreb (1968–70), članica Predsjedništva GK SKH Zagreb (1980–82).

U više je navrata  bila  zastupnica u Saboru i njegova potpredsjednica (1978–82).

Radovima s područja upravnih znanosti surađivala je u zbornicima i časopisima Naša zakonitost (1961, 1979, 1985), Uprava (1962), Zbornik VUŠ (1966–68), Encyclopaedia moderna (1968), Samoupravljanje (1973) i Zbornik Pravnog fakulteta (1974). Političke radove tiskala je u časopisima Žena (1968), Naše teme (1972, 1974, 1982, 1988), Pogledi (1979–80) i zbornicima Idejni osnovi socijalističkog samoupravljanja (Beograd 1977) i Učešće žena u procesima društvenog odlučivanja (Beograd 1982).

Više je godina bila predsjednica Čakavskog sabora.

Ema Derossi Bjelajac iako je najveći dio života provela u Zagrebu, bila je vezana uz svoj rodni kraj i često boravila na Štrmcu kod svoje obitelji.  Labin i Labinšćina su trajno bili  njezin interes, te je uvijek  sa zanimanjem pratila zbivanja u Labinu.

Posljednji ispraćaj Eme Derossi Bjelajac bit će u krugu obitelji 29. lipnja u 12.30 sati na Mirogoju.