Pretraživanje

Predstavnice Nacionalne zaklade zadovoljne provedbom projekta Centar +65

Utorak, 23. Travnja 2013. - 10:08

Jucer su u Gradu Labinu boravile predstavnice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, gda Cvjetana Plavša-Matic, upraviteljica Nacionalne zaklade i gda Marija Boltek, voditeljica Razvojnog ureda. Sastanak je održan u prostorijama Grada Labina nakon cega su posjetile uredsku prostoriju Centra za pomoc starijim osobama. Tijekom boravka u Labinu posjetiteljice su se izravno upoznale sa provedbom projekta Centar +65, realiziranog upravo financijskom podrškom Nacionalne zaklade. O provedenim aktivnostima Centra u periodu od otvaranja do danas, o realizaciji usluga, ostvarenom prihodu i slicnim aktivnostima informirala je Tanja Frankovic, voditeljica Centra +65.

Centar +65 službeno je zapoceo sa radom 8. ožujka 2013. godine. U mjesec dana koliko djeluje Centar sklopljeno je ukupno 7 Ugovora o pružanju usluga te zaprimljeno 13 zahtjeva za pojedinacnom uslugom. Korisnici su u dobi od 77 do 84 godina, a podjednako su zastupljena samacka i zajednicka domacinstva. Od strane korisnika postoji najveci interes za uslugu obavljanja kucanskih poslova, zatim slijedi usluga prijevoza do/od lijecnika i usluga nabavke osnovnih životnih potrepština. Sa uslugom organiziranja i dostave toplog obroka u dom Centar je zapoceo u ponedjeljak, 22. travnja 2013. Predstavnice Nacionalne zaklade izrazile su zadovoljstvo provedbom projekta, organizacijom i nacinom pružanja usluga.

Grad Labin uz financijsku podršku Nacionalne zaklade osnovao je „Centar +65“ kao oblik izvaninstitucionalne pomoci osobama trece životne dobi. Centar je namijenjen svim osobama starijim od 65 godina sa prebivalištem na podrucju Grada Labina, a cilj je da se korisnicima kroz razne usluge, programe i aktivnosti omoguci dostojanstveno starenje te dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu. 

Sastanku su u ime Gradanskog odbora za provedbu projekta prisustvovale gda. Alda Miletic i gda. Nada Križanac, te ispred Grada Labina gda. Eni Modrušan, zamjenica gradonacelnika i voditeljica projekta, i Sanja Dobric, djelatnica Grada Labina.