Pretraživanje

Predstavljeno pristupanje Udruzi „Citta' del Bio“

Petak, 27. Lipnja 2014. - 13:23

Danas je u prostorijama Grada Labina održana medijska konferencija o predstavljanju pristupanja Grada Labina Udruzi Citta del Bio.

Odluka o pristupanju Udruzi potpisana je 16. prosinca 2013. godine. Svrha pristupanja Udruzi je intenzivna suradnja u Projektu poticanja razvoja i promoviranja organske kulture i proizvoda organskih porijekla , poticanje i informiranje gadana za savjesnu i eticku konzumaciju , poticanje održivog razvoja, korištenje ekološke tehnike, te opcenito poboljšanja kvalitete života.

Grad Labin pristupio je Udruzi u vrijeme trajanja EU projekta  ORG.EU („Organic production and cosumption – an important step towards being a responsible EU citizens“), koji je realiziran u okviru Programa  Europa za gradane. Nositelj projekta bila je Opcina San Leo iz Italije, a ostali partneri u projektu su bili: opcina Correns (France), opcina Seeham (Austria), opcina Nauskeni (Latvia), opcina Nuremberg (Germany) i Udruga Citta del Bio (Italy).

Na današnjem predstavljanju, ispred Udruge „Citta del Bio“, prisustvovali su gosp. Ignazio Garau, tajnik Udruge, gosp. Claudio Serafini, predsjednik Udruge. Predsjednik i tajnik udruge predstavili su udrugu koja broji oko 200 clanova iz osam europskih zemalja. U ime Istarske županije, predstavljanje je podržala zamjenica Župana, gda. Giuseppina Rajko.

Medijskoj konferenciji nazocili su i predstavnici Upravnog vijeca Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“, kao i proizvodaci koji su sudjelovali u projektu Europa za gradane, odnosno ORG.EU.


Prilozi