Pretraživanje

Predstavljen projekt „Centar za pomoc starijim osobama“

Srijeda, 09. Siječnja 2013. - 13:39

Danas je u prostorijama Male vijecnice Grada Labina održana medijska konferencija na kojoj je predstavljen projekt Grada Labina: „Centar za pomoc starijim osobama“ - Izvaninstitucionalna skrb za starije osobe (iznad 65 godina) na lokalnoj razini u cilju poboljšanja kvalitete njihovog života i pomoci u obavljanju svakodnevnih poslova.

Grad Labin javio se u srpnju 2012. godine na Poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva pod nazivom "Zajedno za bolje". U rujnu 2012. godine, u suradnji s predstavnicima Udruge Smart iz Rijeke, provedeno je javno savjetovanje na temelju kojeg je pripremljen projekt društvenog razvoja Grada Labina. Na javnom savjetovanju utvrdeni su problemi i potrebe u lokalnoj zajednici na nacin da su sudionici savjetovanja podjelom u manje grupe (ukupno šest grupa) procijenili i zajednicki usuglasili definicije prioritetnih potreba Grada Labina. Po dovršetku rada u grupama utvrdena je lista prioriteta društvenog razvoja Grada Labina. Na prvo mjestu uvjerljivo se „našla“ potreba skrbi o starijim osobama. Po definiranju potrebe društvenog razvoja formiran je Gradanski odbor od 9 clanova dobrovoljnim prihvatom clanstva kao tijelo zaduženo za daljnju pripremu i provedbu projekta. Odbor je proveo istraživanje o procjeni potreba gradana starijih od 65 godina sa podrucja Grada Labina. Cilj anketiranja bio je ispitati koje potrebe starije osobe smatraju najvažnijima za kvalitetniji život, zatim procijeniti broj i kvalitetu ponudenih usluga, prepoznati „rupe“ u postojecem sustavu te povezati potencijalne korisnike s mapom usluga uz mogucnost kreiranja novih. U istraživanju je sudjelovalo 200-tinjak gradana i gradanki starijih od 65 godina.

Gradonacelnik Tulio Demetlika naglasio je kako je projekt potrebe skrbi o starijim osobama prepoznat od strane lokalne samouprave i gradana Grada Labina, a zacrtani ciljevi nisu samo briga za sugradane trece životne dobi, vec i ukljucivanje šireg sloja gradana svih generacija. „Zanimljivo je kako su sve grupe ukljucene u utvrdivanje liste prioriteta društvenog razvoja Grada Labina prepoznale kao prioritet potrebu skrbi o starijim osobama. Ovaj projekt je korak dalje odnosno odskocna daska u realizaciji buducih slicnih projekata za koje vjerujemo da ce biti prepoznati i od strane Europske unije. Želja grada je omoguciti gradanima trece životne dobi da i nakon odlaska u mirovinu nastave aktivan i kvalitetan život osiguravanjem ovog oblika vaninstitucionalne pomoci za koji vjerujem da ce se nastaviti i nakon završetka projekta kojeg sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva“, zakljucio je gradonacelnik.

Zamjenica gradonacelnika Eni Modrušan, ujedno i voditeljica projekta „Centar za pomoc starijim osobama“, napomenula je kako ce ovaj projekt doprinijeti i zapošljavanju nezaposlenih osoba. "U Centru ce biti zaposlena jedna osoba na radno mjesto voditelja Centra u punom radnom vremenu i jedna osoba na pola radnog vremena za potrebe prijevoza koje bi nudio Centar, a sredstva za place navedenih osoba osigurana su od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva", izjavila je Eni Modrušan.

Alda Miletic, predsjednica Gradanskog odbora i Nada Križanec, clanica Gradanskog odbora nisu krile zadovoljstvo projektom naglasivši kako je ovaj projekt zahtjevao puno rada i zalaganja buduci da je morao zadovoljiti vrlo visoke kriterije Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Sanja Dobric, strucna suradnica u Gradu Labinu govorila je više o samim rezultatima istraživanja koji su pokazali da su starije osobe zainteresirane za vaninstitucionalnu skrb kroz zdravstvenu pomoc u kuci, dostavu hrane u kucu, osobu koja obitelji pruža pomoc i obrazovanje, dnevne usluge, prijevoz, pomocnike za osobnu pomoc, dostavu lijekova i opreme, usluge pratnje, usluge pospremanja kuce, itd.

 Ciljevi projekta ostvariti ce se kroz sljedece aktivnosti:

  1. pomoc pri nabavci lijekova i odlaska do/od lijecnika,
  2. zdravstvena pomoc–njega i obilazak njegovateljica,
  3. organiziranje i dostava toplih obroka u kucu,
  4. organiziranje pomoci u obavljanju kucanskih poslova - vršenje odredenih (manjih) popravaka po kuci,
  5. prijevoz do gradskog groblja i centra grada,
  6. pomoc u nabavci osnovnih životnih potrepština i medicinskih pomagala
  7. te ostale kulturne i zabavno sportske aktivnosti kao što su olimpijada za osobe trece životne dobi, pjesnicke veceri, turniri u kartanju i šahu i ostale aktivnosti natjecateljskog duha.  

Medu koristima projekta za lokalnu zajednicu za istaknuti je zapošljavanje nezaposlenih osoba. Poslovanjem Centra upravljati ce jedna novozaposlena osoba (radno mjesto: Voditelj/ica Centra) u punom radnom vremenu, te je zamišljeno da ce poslove obavljati u uredu, a po potrebi i na terenu. Usluge prijevoza koje bi nudio Centar obavljala bi takoder novozaposlena osoba (Vozac/ica) na pola radnog vremena. Sredstva za place navedenih osoba osigurana su od strane Nacionalne zaklade.  Pored zapošljavanja projekt pridonosi i senzibiliziranju lokalne sredine za potrebe starijih osoba angažmanom volontera. U projektu ce sudjelovati ukupno 12 volontera i to: 5 volontera (tim za tehnicku podršku u pružanju usluga Centra) srednje strucne spreme za rad sa voditeljem tehnicke službe i 7 volontera visoke strucne spreme koji bi se angažirali za rad na strateškom planu razvoja Centra s voditeljem/icom Centra i predstavnikom Gradanskog odbora, za dizajn letaka i anketiranje korisnika programa centra te uskladivanje plana razvoja sa rezultatima ankete.

Labin je grad koji želi dodatno brinuti i skrbiti za svoje sugradane trece životne dobi koje su spremne prihvatiti takve oblike vaninstitucionalne pomoci. S druge strane Centar, kroz programe i rad volontera, spreman je takve usluge pružiti. Cilj je približavanje dviju dobnih skupina (mladih i starijih) kako bi se starijim osobama osiguralo dostojanstveno starenje, a mladima kroz volonterski angažman osjecaj solidarnosti, smisla i ispunjenosti. Na podrucju Grada Labina živi znacajan broj starijih osoba u samackim kucanstvima kojima je potrebna odredena pomoc zajednice u rješavanju problema prilikom zadovoljavanja njihovih svakodnevnih potreba. Sporazum o sufinanciranju projekta potpisan je krajem prosinca 2012. godine, odnosno 20. prosinca te su odobrena sredstva u iznosu od 264.830,91 kuna. Osim odobrenih sredstava od strane Nacionalne zaklade, Grad Labin je u Proracunu za 2013. godinu osigurao 126 tisuca kuna za provedbu i realizaciju projekta.

Do kraja sijecnja 2013. godine Grad je u obavezi izraditi dokument kojim ce se utvrditi zadace Gradanskog odbora za provedbu projekta ukljucujuci programsko i financijsko pracenje provedbe, izradu modela održivosti projekta te nacin ukljucivanja i informiranja gradana o provedbi projekta. Za realizaciju i provedbu navedenih usluga Grad Labin urediti ce jednu prostoriju u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju koja bi bila sjedište Centra. Prostor se nalazi na adresi Rudarska 1, prizemlje, u sklopu zgrade bivše direkcije Istarskih ugljenokopa Raša što mu daje dodanu kulturnu i društvenu vrijednost. Zgrada se nalazi u podrucju bivšeg rudarsko–industrijskog kompleksa namijenjenog za prenamjenu u Gradsku knjižnicu i multimedijalni kulturni centar.

Konferenciji za medije su bili prisutni predsjednica Gradanskog odbora Alda Miletic (Hrvatska stranka umirovljenika) i clanovi Gradanskog odbora Sanja Dobric (Grad Labin), Marin Zagric (Mjesni odbor Kature), Jelena Batelic (Savjet mladih Grada Labina), Nada Išin (Hrvatska stranka umirovljenika) i Nada  Križanac (Sindikat umirovljenika). U Gradanskom odboru su još i Alen Halilovic (Udruga mladih Alfa Albona), Adrijano Biletic (Mjesni odbor Ripenda) i Danijela Zandel (Mjesni odbor Kature) koji zbog obveza nisu bili u mogucosti prisustvovati.