Pretraživanje

Poziv za ukljucenje u rad Lokalne akcijske grupe (LAG)

Utorak, 20. Studenog 2012. - 6:39

Organizacijski odbor Lokalne akcijske grupe -LAG i AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre organiziraju seminar na temu „Osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG)“. Ovo je prva u nizu od 3 ciljanih seminara/radionica, koja ima za cilj upoznati širu javnost sa procesom osnivanja Lokalne akcijske grupe –LAG,  prednostima ukljucivanja u LAG, te mogucnostima financiranja projekata LAG-a nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Proces osnivanja LAG-a formalno je zapoceo potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe(LAG) ruralnog podrucja Labinštine. Potpisnici Sporazuma su opcine Kršan, Pican, Raša, Sveta Nedjelja, i Grad Labin.

LAG je oblik javnog privatnog partnerstva koji ce nakon ulaska Hrvatske u EU moci povlaciti sredstva u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja putem tzv. LEADER Programa. Ukljucivanje u rad LAG-a je dobrovoljno, te je upravo sada pravo vrijeme za formiranje institucionalnih okvira za sudjelovanje u projektima financiranima od  Europske Unije koji ce omoguciti održivu revitalizaciju ruralnih podrucja.

Pozivaju se zainteresirani gradani da sudjeluju na seminaru koji ce se održati u Velikoj vijecnici Grada Labina u petak 23. studenoga 2012. u 10 sati. Aktivnim sudjelovanjem u radu LAG-a dati cete doprinos kvalitetnijem informiranju o buducnosti ruralnog razvoja Hrvatske.


Prilozi