Pretraživanje

Poziv za prijavu projekata iz podrucja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2013. godinu

Srijeda, 29. Kolovoza 2012. - 13:00

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije objavio je Poziv za prijavu projekata iz podrucja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2013. godinu.

Projekti za koje se mogu osigurati financijska potpora jesu zdravstvene i socijalne djelatnosti i poslovi kojima se rješavaju postojeci problemi od interesa za Istarsku županiju. Financijskim planom ce se u Proracunu Istarske županije osigurati financijska potpora za projekte kojima se rješavaju Županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje Istarske županije i to u jednom od slijedecih podrucja:

Podrucje: 1. MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I MLADIH

Podrucje: 2. PODRŠKA OBITELJI

Podrucje: 3. IZVANINSTITUCIONALNI OBLICI SKRBI ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE

Podrucje: 4. ZAŠTITA I UNAPRJE?ENJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

Podrucje: 5. PROMOCIJA ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA (pravilna prehrana, prevencija pretilosti, promocija tjelesnih aktivnosti i nepušenja)

Podrucje: 6. RANE INTERVENCIJE KOD DJECE
Podrucje: 7. UNAPRJE?ENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPCENITO

Prijave se obavezno podnose putem Interneta popunjavajuci odgovarajuci obrazac za prijavu (za svaki projekt posebna prijava) koji su dostupni na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr .

Osim putem Interneta predlagatelji trebaju dostaviti i ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim obveznim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Flanaticka 29, PULA, najkasnije do 17. rujna 2012. godine.

Detaljnije o uvjetima, nacinu i rokovima prijave možete pogledati ovdje.