Pretraživanje

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

Utorak, 15. Siječnja 2013. - 12:02

Sukladno odredbama clanka 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12. i 86/12.) i Pravilnika o postupku utvrdivanja psihofizickog stanja djeteta, ucenika te sastavu strucnog povjerenstva (“Narodne novine”, br. 55/11.) Služba za opcu upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Labin p o z i v a roditelje odnosno staratelje djece, kojih je prebivalište na podrucju Grada Labina, opcina Kršan, Sveta Nedelja, Pican i Raša, da predupišu djecu koja do 1. travnja 2013. godine navršavaju šest godina života, i to djecu rodenu od 1. travnja 2006. do 31. ožujka 2007. godine, kao i djecu kojoj je prošle školske godine odgoden upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu a školski su obveznici, radi evidentiranja polaznika prvog razreda osnovne škole u školskoj godini 2013./2014.

 

Vrijeme predupisa: od 21. sijecnja do 23. sijecnja 2013. g. 

 

Predupis se vrši u tajništvu osnovne škole najbliže mjestu prebivališta.

Za dijete koje do 1. travnja 2013. ne navršava šest godina života, roditelj odnosno staratelj može podnijeti pismeni zahtjev za prijevremeni upis u osnovnu školu Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Labin, Labin, Titov trg 11.

Po izvršenom predupisu odnosno podnijetom zahtjevu za prijevremeni upis ili odgodu upisa, roditelj odnosno staratelj dobit ce poziv za pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o uvjetima i vremenu upisa u školu.