Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda

Srijeda, 18. Svibnja 2011. - 6:15

Gradonacelnik Grada Labina, na osnovu Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina i Plana lokacija objavljuje Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije za postavu slobodno stojecih reklamnih i oglasnih predmeta za ljetnu sezonu 2011. godine na Obali maršala Tita, Rabac –Riva i Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za ljetnu sezonu 2011. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, zakljucno do ponedjeljka, 30. svibnja 2011. godine u 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave.

U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma. Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Obavijesti i detaljne upute u vezi objavljenog poziva za dostavu ponuda, te obrasce za podnošenje ponuda zainteresirani mogu dobiti u prizemlju zgrade Grada Labina u prostorijama pisarnice ili na drugom katu kancelarija broj 18.


Prilozi