Pretraživanje

Poziv za javnu raspravu za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uredenja Grada Labina i Urbanistickog plana uredenja naselja Rabac

Petak, 10. Rujna 2010. - 20:10

Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09.) i zakljuccima Gradonacelnika Grada Labina, objavio je pozive za javnu raspravu o prijedlozima:

-       Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Labina i

-       Urbanistickog plana uredenja naselja Rabac.

Javna  rasprava za oba Plana održat ce se od 20. rujna 2010. godine do zakljucno 20. listopada 2010. godine, a mjesto gdje ce se izložiti prijedlozi plana te mjesto, datum i vrijeme pocetka javnog izlaganja odredeni su u objavama za javnu raspravu. Elaborati prijedloga oba plana objavit ce se na stranicama gradskog portala na dan pocetka javne rasprave odnosno 20. rujna 2010. godine.


Prilozi