Pretraživanje

Poziv na predstavljanje natjecaja za turisticke projekte „Konkurentnost turistickog gospodarstva“

Petak, 14. Ožujka 2014. - 13:40

Lokalna akcijska grupa „Istocna Istra“ u cetvrtak, 20. ožujka 2014. od 17,00 sati organizira predstavljanje natjecaja za turisticke projekte „Konkurentnost turistickog gospodarstva“ u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin.

Ministarstvo turizma ce sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapredenje ponude malih obiteljskih hotela, unapredenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovacka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljacka domacinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turisticke usluge), fizicke osobe - privatni iznajmljivaci. U prvom dijelu seminara prezentirat ce se ciljevi i aktivnosti Lokalna akcijska grupa „Istocna Istra“ i LEADER pristup.

Seminar ce održati gda. Mia Pavlica iz tvrtke EU projekti info. Seminar je besplatan za sve sudionike. Zbog bolje organizacije molimo da prijavu izvršite na telefon 052/866-817 ili na e-mail lag.istocna.istra@gmail.com do srijede 19. ožujka 2014.

»Ovaj oglas sufinanciran je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. Sadržaj ovog oglasa je iskljuciva odgovornost LAG-a "Istocna Istra" i ne odražava nužno stajališta Europske unije«.


Prilozi