Pretraživanje

POU Labin potpisao sporazum o suradnji

Ponedjeljak, 25. Studenog 2019. - 0:00

Danas su u Pučkom otvorenom učilištu Labin  dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Facolta' di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, izv. prof. dr. sc. Tea Golja i ravnateljica POU Labin , Daniela Mohorović, prof., potpisale Sporazum o suradnji dviju ustanova.

Potpisivanjem Sporazuma utvrđen je  oblik suradnje između Pučkog otvorenog učilišta Labin i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – Facolta' di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali i POU Labin  vezano za izvršavanje studentske prakse, praktične nastave i drugih oblika zajedničke suradnje kao što su gostujuća predavanja, terenska nastava, zajednički rad na unapređenju studijskih programa i sl.

Ovakva suradnja s POU Labin biti će sastavni je dio nastavnoga plana iz (između ostalih) kolegija Praktikum i kolegija Menadžment u kulturi i turizmu, Marketing u kulturi i turizmu preddiplomskoga studijskoga programa Kultura i turizam te kolegija Upravljanje kulturnom baštinom; Stručna praksa, Strateški menadžment u kulturi i turizmu, Društveno-odgovorno poslovanje u kulturi i turizmu diplomskog studijskog programa Kultura i turizam odnosno kolegija preddiplomskog i diplomskog studija Talijanskog jezika i književnosti pri Odsjeku za talijanske studije.

Zajedničkom sastanku i potpisivanju Sporazuma prisustvovala je i Ljiljana Tadić Komadina, asistentica na Fakultetu za  interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i koordinatorica za EU projekte Pučkog otvorenog učilišta Labin.