Pretraživanje

Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Labina

Srijeda, 20. Ožujka 2019. - 0:00


Grad Labin je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Labina, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Labin, Općina Kršan, Općina Pićan, Općina Raša i Općina Sveta Nedelja. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 20.03.2019. godine do 04.04.2019. godine.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA@labin.hr

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećoj poveznici: http://www.labin.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-labina