Pretraživanje

Poslovne zone

Gospodarstvo i potpore > Poslovne zone

Poduzetničke odnosno poslovne (gospodarske) zone na području Grada Labina utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 15/04., 04/05. , 17/07., 09/11. i 01/12), a to su: 

1.    IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE

-        Poduzetnička zona Vinež
-        Poduzetnička zona Ripenda Verbanci
-        Poduzetnička zona Rogočana

2.    IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE

-        Ugostiteljsko-turistička zona Maslinica (30,87 ha sa 3.600 postelja),
-        Ugostiteljsko-turistička zona St. Andrea (19,45 ha sa 2.300 postelja),
-        Ugostiteljsko-turistička zona Girandella (66,60 ha sa 5.100 postelja),
-        Ugostiteljsko-turistička zona Mali Kosi (4,10 ha sa 210 postelja).

3.    ZONE  GOSPODARSKE NAMJENE UNUTAR SREDIŠNJEG NASELJA LABIN:

-        Zona Starci
-        Poslovno-trgovački kompleks na sjevernom ulazu u Labin

4.    MJEŠOVITE STAMBENO - TURISTIČKE POVRŠINE su: stambeno-turističko naselje Rabac (104,08 ha sa 2.000 turističkih postelja),  turistički punktovi Breg, Gondolići, Kalušovo, Kapelica, Kunci, Lovranci, Marketi, Ripenda Kras, Ruklji i Salakovci.

PODUZETNIČKE ZONE

-      poduzetnička  zona Vinež, ukupne površine   37,76  ha koja obuhvaća prvu fazu površine 29,46 ha i drugu fazu površine  8,30 ha
-      poduzetnička zona Ripenda Verbanci, površine 5,06 ha koja se nalazi uz nekadašnje rudarsko okno Ripenda,
-      poduzetnička zona Rogočana, površine 3,98 ha koja se nalazi uz nekadašnje rudarsko okno Rogočana.

Glavni razlozi osnivanja navedenih zona su razvoj poslovnih aktivnosti i ulaganja u proizvodne djelatnosti te ostvarenje  slijedećih ciljeva:

-      pružanje potpore poduzetnicima za lakšom izgradnjom poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu,
-      osnivanje novih gospodarskih subjekata,
-      poticanje izvozne konkurentnosti i privlačenje stranih ulaganja,
-      stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg gospodarstva, te otvaranje novih radnih mjesta,
-      promocija direktnih investicija tehnološke politike, te partnerstva javnog i privatnog sektora,
-      davanje pogodnosti poduzetnicima i razvoj lokalne poduzetničke klime.

Prilozi


;