Pretraživanje

Početak kontrole naplate usluge parkiranja u Rapcu i rada parkirališta na Girandelli

Utorak, 23. Lipnja 2020. - 0:00

Dana 25. lipnja 2020. g. počinje kontrola naplata usluge parkiranja na parkiralištima u Rapcu pod upravljanjem Labin 2000 d.o.o. Kontrola naplate će se vršiti na parkiralištu Obala maršala Tita (od kućnog broj 29 do križanja sa ŽC5104 – dakle, desno od ulaza na Rivu), parkiralištima u Ulici slobode i na Prohaski.

Na otvorenim parkiralištima ( Obala maršala Tita, Ulica slobode  i Prohaska ) usluga parkinga se može vršiti preko parkirnog automata, SMS – a ili preko aplikacije Park Wallet koja se može skinuti preko App Storea ili Google Playa uz iste cijene i uvjete koji su vrijedili i lani.

Ukoliko plaćate preko SMS-a, broj za 2 zonu je 707024, a broj za 3 zonu je 707025 i možete plaćati samo satne karte.

Sve povlaštene parkirne karte ( stanarske ili za pravne osobe ) će se automatski produžiti, a ukoliko ima kakvih promjena ili kakvih pitanja molimo korisnike da se jave na telefon 616-494 ili na mail info@labin2000.hr.

Parkirališta Obala maršala Tita, Ulica slobode i Prohaska će nadgledati kontrolori parkinga koji će prvih nekoliko dana upozoravati korisnike koji nemaju plaćenu parkirnu kartu, a kasnije će izdavati dnevnu parkirnu kartu.

Dnevna parkirna karta će se moći zamijeniti za zamjensku parkirnu kartu ukoliko korisnik prije isteka važenja dnevne parkirališne karte, na blagajni upravitelja parkirališta na lokaciji zatvorenog parkirališta Stari Grad ili Girandella), zatraži zamjensku parkirališnu kartu i uplati istu, uz prethodno predočenje naloga za plaćanje dnevne parkirališne karte.

Parkiralište na Girandelli također počinje s radom. Plaćanje satnih i dnevnih karata se vrši na samom izlazu s parkinga, a svi pretplatnici i kupci sezonskih karata moći će nesmetano ulaziti i izlaziti s parkinga preko sustava čitača registarskih tablica. Kupovina dnevnih karata vrši se isključivo prilikom dolaska na parkiralište.

Cijene i uvjeti korištenja također ostaju nepromijenjeni.