Pretraživanje

Planovi čija je izrada u tijeku

Planovi čija je izrada u tijeku:

22.08.2023. – Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

21.07.2022. – Izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež

21.04.2022. – Izrada Urbanističkog plana uređenja turističko razvojnog područja Mali Kosi

24.08.2021. – Izrada V. Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

24.08.2021. – Izrada I. Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica


24.08.2021. – Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina;