Pretraživanje

Plan upisa djece u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“

Srijeda, 04. Kolovoza 2010. - 11:32

U pedagoškoj 2010./2011. godini u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ Labin upisati ce se 142 mališana sa podrucje citave Labinšcine. Naime, tijekom upisa pristigle su 204  prijave. U jaslice je primljeno 51 dijete, a u vrticka odjeljenja na podrucju Grada Labina (Centralni vrtic, Vinež, Stari grad i Rabac), te u Potpican i Rašu 91 dijete. Svoje mjesto u vrticu još ocekuje 17 mališana s podrucja Grada Labina, deset s podrucja Opcine Raša, 20 iz Opcine Sveta Nedelja, cetiri iz Opcine Kršan te 11-ero djece s podrucja Opcine Pican.

Po prvi puta ove godine prioritet prijema u jaslice i odjeljenja vrtica Labin, Vinež, Rabac i Stari grad imala su djeca sa prebivalištem na podrucju Grada Labina. Kapacitet vrtica u ovoj pedagoškoj godini veci je za razliku od lanjske godine za jednu dodatnu grupu u Podrucnom odjeljenju Vinež u koju je upisano 28 mališana. Ovu su investiciju zajednicki podržali Grad Labin, te opcine Raša, Sv. Nedjelja i Kršan. Prilikom razmatranja plana upisa na sjednici Gradskog vijeca Grada Labina, ravnateljica Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ naglasila je kao kljucno rješenje izgradnju novih vrtickih kapaciteta na podrucju opcine Sveta Nedelja i Pican, uz naravno nužno proširenje jaslica u Labinu.

Imajuci u vidu dva slobodna prostora u objektima vrtica u Starom gradu Labinu i Rapcu, te kapacitete u privatnom vrticu «Gloria», Grad Labin ima potrebnog prostora za više od 95 posto populacije malih Labinjana predškolskog uzrasta. Inace na podrucju Grada posljednjih 10-tak godina rada se prosjecno 82 djece. Protekla 2009. godina bila je rekordna sa 92 novorodena mališana, iznio je u raspravi Bruno Hrvatin, procelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina.

Povezane vijesti:

Poceli upisi u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“